Zingen met distortion

Leer je stem ontdekken

Vind je zingen leuk? Heb je een druk leven? Zit je ademhaling hoog? Heb je moeite om jezelf te presenteren? Dan is deze module wellicht iets voor jouw stem!

MODULE BEVRIJD JE STEM!

Ook hierin kunnen wij helpen, door bijvoorbeeld te werken aan juiste ademhaling, je stem leren horen, resonans zingen en draagkracht leren ontwikkelen, we leren je om te gaan met met faal- en podiumangst. Spelenderwijs en op basis van wederzijds vertrouwen werken we doelmatig aan jouw specifieke zangwens en vraagstelling. Waardoor je jezelf als persoon zal verbazen met het uiteindelijke resultaat! Zangstudio ROBB heeft tevens ruime ervaring met mensen met een sociaal emotionele stoornis zoals (ADD, ADHD, PDD-nos, Autisme). Je les plan je online in op een dag en tijdstip dat het jou schikt!

Klik hier voor meer info of neem contact op via: info@zangstudiorobb.nl.

Vind je zingen leuk?

Vind je zingen leuk, maakt het je blij? Nooit de stap durven wagen om zangles te nemen? Of doe je al iets met zang en wil je verbeteren? Dan is deze zangmodule iets voor jouw, er is nog plaats in de middag en avond!

MODULE SING FOR FUN!

Zingen is voor iedereen en iedereen kan het leren binnen zijn of haar mogelijkheden. Je zal elke les weer weggaan met een lach op je gezicht en vol energie! We kunnen werken aan o.a. samenzang, juiste manier van ademhaling, klankplaatsing, songinterpretatie, performance, etc. Maar ook specifieke vragen en doelstellingen van jou zelf. Je les plan je online in op een dag en tijdstip dat het jou schikt!

Klik hier voor meer info of neem contact op via: info@zangstudiorobb.nl.

Intervisie ochtend voor zangdocenten 28 oktober 2017

Op 28 oktober 2017 wordt er een intervisie ochtend georganiseerd door en voor zangdocenten regio Breda, op initiatief van zangdocent Rob vd Biggelaar van Zangstudio ROBB. Het doel van deze bijeenkomst is: Kennisdeling en netwerken met collega zangdocenten, om zodoende op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. De bedoeling is dat er twee keer per jaar een vervolg aan deze bijeenkomst wordt gegeven.

Deze ochtend gaan we ons bezighouden met intervisie aan de hand van twee ingebrachte casussen uit de eigen zangpraktijk. Dus ben je zangdocent en heb je een eigen praktijk? Schrijf je in VOOR 15 oktober as! Klik op deze link voor meer info en het inschrijfformulier.

 

 

 

Oefen bewust, kort en frequent en leer onbevangen te zingen

Het is bijna cliché om te zeggen, maar onze dagelijkse bezigheden maken dat we ons druk voelen. We willen van alles en vooral willen we niets missen. In mijn zangpraktijk merk ik steeds vaker dat adolescenten, graag zingen en ook beter willen leren zingen. Voor mij zijn dat twee aparte dingen en ik probeer hen hier ook op te wijzen. Zing je graag, doe dat dan overal waar je maar kan zonder erbij na te denken of te oordelen. Zo behoud je het plezier in het zingen zelf! Wil je dan ook nog beter leren zingen? Oefen je zangstem bewust, kort en frequent! Ofwel neem bewust de tijd om aan een stuk uit een song te werken wat je wilt verbeteren. Ga na WAT je wilt verbeteren en zet bewust op een rij HOE je dat kan doen. Je voicecoach / zangpedagoog dient je hier bij te helpen tijdens de zangles, zodat je dat thuis zelf kunt uitvoeren.

Oefen korte passages uit een song

Oefen bijvoorbeeld een (korte) passage uit een song die je wilt verbeteren, maakt niet uit of je bijvoorbeeld aan je klankplaatsing, ademstroom, frasering wilt werken. Je gaat eerst bewust na wat je moet doen om het te verbeteren. Als je dat in gedachten op een rijtje hebt gezet, begin je de passage te zingen. Nadat je gezongen hebt ga je na hoe het voelde en hoe het klonk. Was dat wat je wilde hebben? Nee? Probeer dan nogmaals na te gaan wat je kunt doen om te verbeteren, zodat je leert hoe het voelt en klinkt als zo’n passage goed gaat. Blijf niet hangen in de trial en error modus, of telkens focussen op wat fout ging. Dit heeft een doorgaans negatieve werking, is tijd- en energie rovend , waardoor je wellicht een hekel kan gaan krijgen aan die song of erger nog aan het zingen zelf! Probeer je mindset zo te sturen dat je probeert “om te denken”; ofwel hoe kan ik mezelf verbeteren zodat het wel goed gaat? Als je na de eerste keer al wel het gewenste resultaat hebt, probeer dit dan een tweede en derde keer te herhalen. Observeer, voel en luister hierbij goed. Blijf de focus houden! Bij Zangstudio ROBB helpen we cursisten om deze manier van oefenen aan te leren, zodat het thuis beter uitgevoerd kan worden.

Oefen je zangstem bewust, kort en frequent

Het 3 keer BEWUST oefenen, observeren en aanpassen zodat je 3 keer het gewenste resultaat krijgt, herhaal je dan minstens 2 keer per dag. In totaal ben je dan per dag 10 minuten “kwijt” aan oefenen. Maar dat heb je wel gericht en bewust gedaan! Dit heeft als voordeel dat het, mits je dit een langere bewust periode blijft doen, een automatisme wordt! En dat wil je volgens mij hebben, zodat je song uiteindelijk verbeterd, zonder dat je te bevangen telkens die passage passeert waar je aan gewerkt hebt. Uiteindelijk zul je gaan merken dat je meer onbevangen wordt tijdens het zingen, omdat het bewuste oefenen er voor heeft gezorgd dat je zangstem een (nieuw) onderdeel heeft eigen gemaakt. Zing ze!
Zangstudio ROBB

Waar let je op als je zangles wilt nemen?

Mic02
Waar let je op als je zangles wilt nemen? Een interessante vraag. Het beroep van zangcoach is een vrij beroep, dus in principe mag iedereen het beroep uitoefenen. Echter niet iedereen heeft kennis van zangdidactiek en -pedagogiek. Dit is een punt waarop een goede zangcoach zich kan onderscheiden van een minder goede. Een punt om op te letten dus. Laten we beginnen met een vraagstelling die ik onlangs kreeg: “Is een goede zanger(es) per definitie ook een goede zangcoach?” Zou kunnen, maar het wil niet perse zeggen dat hij/zij het goed kan aanleren. Het talent hebben om goed te zingen is niet hetzelfde als het talent hebben om iemand beter te leren zingen. Een zangcoach zal ook over een gedegen anatomische & fysiologische kennis dienen te beschikken. Andersom dient een goede zangcoach natuurlijk zelf wel op een goede manier te zingen. En hierin is het woord goed natuurlijk in zekere zin subjectief. Maar zangtechnisch gezien doel ik hier op bijvoorbeeld openheid in de stem, intonatie, eigen geluid, interpretatie en stijl eigen kenmerken toepassen van de muziek die hij/zij zingt.
Nog een statement wat ik las: “Niet alle zangers kunnen zangcoaches worden. Alle zangcoaches kunnen wel zangers zijn of worden” (Bron: The Four Pillars of Singing). Als je het echt letterlijk bekijkt zijn zangers meer uitvoerend bezig ook als performer. Dat vergt andere vaardigheden dan lesgeven en is dus als het vergelijken van appels met peren. Zelf geloof ik wel dat alle zangcoaches zelf zouden moeten zingen. Al is het alleen maar om het voordeel te hebben om zelf beter de fysiologische sensaties van het zingen te ondervinden en te analyseren. Wat weer helpt om bepaalde aspecten van het zingen beter over te brengen aan de studenten.

Stof tot nadenken. Zeker wanneer je weloverwogen een keuze wilt maken bij wie je zangles wilt gaan volgen. Hieronder nog een paar concrete tips die je daarbij kunnen helpen:
– Neem bij meerdere zangcoaches een proefles, zodat je je kunt oriënteren welke zangcoach het best bij jou past.

– Welke achtergrond en opleiding(en) heeft de zangcoach?

– Wordt er rekening gehouden met verschillende leerstijlen?

– Prijs/kwaliteit; wat heeft de zangcoach te bieden? Blijft hij / zij op de hoogte van de (laatste) ontwikkelingen binnen het vakgebied? En neemt hij/zij cursussen, masterclasses op gebied van verschillende zangmethodieken?

– Zingt de zangcoach zelf ook nog regelmatig in het openbaar? Laat je daarbij niet beïnvloedden door zijn / haar stijl. Dat zegt in principe niets over zijn / haar coaching, maar meer over een persoonlijke smaak als zanger(es).

– Voldoet de zangles aan je verwachtingen, sluit het aan bij je doelstellingen?

– Weet de zangcoach de complexiteit van het zanginstrument zo te verwoorden, dat jij als leerling het begrijpt?

Succes met je zoektocht en zing ze!

Leerstijlen tijdens de zangles

Welke leerstijl past het beste bij jou? Vraag je je dat wel een af? Als zangdocent vind ik het belangrijk te weten welke leerstijl bij m’n student past, om zodoende daarop in te spelen tijdens de zanglessen. Er zijn best een aantal theorieën over leerstijlen te vinden. Zelf vind ik de leerstijlen die Kolb heeft gemaakt erg interessant en nuttig. Kolb hanteert de volgende vier leerstijlen (bron: “Handboek voor leraren”, Geerts en van Kralingen):
– Doeners
– Denkers
– Beschouwers
– Beslissers

Daarnaast verdeeld hij een leerproces in een viertal fasen:
– Concreet ervaren
– Abstract conceptualiseren
– Reflectief observeren
– Actief experimenteren

In een leerproces worden elk van de vier bovenstaande fasen doorlopen en deze cyclus kan bij elke fase gestart worden. Welke fase het meest geschikt is om mee te beginnen is afhankelijk van de leerstijl van de student. Een voorbeeld; een doener wil graag concreet aan de slag en dus concreet ervaren. Hij of zij heeft er dus baat bij om een leerproces te starten in de fase “concreet ervaren”. Hij of zij zal in eerste instantie dus minder hebben met een abstracte of een reflecterende aanpak van mij als zangdocent. Wellicht in een latere fase van het leerproces juist weer wel. Volgens Kolb doorloop je ze alle vier in een cyclus. Hierop zijn natuurlijk weer theorieën die dat weerleggen en zeggen dat de cycli eerder willekeurig zijn.

Leerstijlen en leerprocessen zijn complex en kunnen per persoon dus verschillen, er zijn online vele tests die je kunt doen om een indruk te krijgen welke leerstijl het beste bij jouw past. Voor mij zijn ze een hulpmiddel, maar zaligmakend?
Bij Zangstudio ROBB houd ik in ieder geval altijd een intakegesprek, waarin ik door middel van een door mij gemaakte vragenlijst een globale indruk probeer te krijgen van de potentiële zangstudent. Zodat ik tijdens de zanglessen op kan aansluiten, met de kritische kanttekening dat wanneer een bepaald leerproces toch niet lijkt te werken ik als docent snel kan schakelen naar een andere aanpak waar nodig.

Ben je zelf benieuwd welke leerstijl bij je past? Doe dan de Kolbtest op deze website.

Zing en leer ze!

Ga uit van je eigen zangstem en -timbre

Een kleine blog over de zangstem en de eigenheid ervan; Vanuit m’n lespraktijk krijg ik regelmatig beginnende zangers/zangeressen die willen zingen zoals hun favoriete zanger(es). Mijn reactie is dan vaak; “Waarom zou je dat willen?”. Antwoorden die ik dan veelal terugkrijg zijn; “Omdat ze zo mooi zingt” of “Omdat ze een gave zangstem heeft”. Natuurlijk zijn “mooi” en “gaaf” hierin subjectieve begrippen en wat de een “mooi” of “gaaf” vindt, hoeft de ander niet te vinden. Daarnaast geef ik dan aan dat er al 1 zo’n zanger(es) bestaat! Dus waarom zouden we nog een tweede willen creëren?
Natuurlijk kun je wel van je favoriete zanger(es) leren, door bijvoorbeeld aandachtig te luisteren naar wat ze nu eigenlijk doen met hun zangstem. Ga ze alleen niet klakkeloos imiteren. Want wat maakt nu juist dat jouw favoriete zanger(es) zo’n speciale zangstem heeft en er bekend mee is geworden?
Zijn of haar eigen stemgeluid speelt daarin een leidende rol. Wat wij bij Zangstudio ROBB belangrijk vinden, is dat je je eigen unieke zangstem en -timbre plus je zangkwaliteiten leert ontdekken en verder gaat ontwikkelen. Hier helpen wij je graag mee! Stapsgewijs gaan we werken aan realistische en haalbare doelstellingen. Meer info? Neem contact op!

Website Zangstudio ROBB weer up-to-date!

Sinds afgelopen maandag is de website van Zangstudio ROBB  weer geheel up-to-date!